Shincon AS - Consulting and Trade

Miljøteknologi

Norminor SNB: Gjødselproduksjon

Shincon er gjennom selskapet Norminor AS engasjert i produksjon av mineralsk-organisk gjødsel i Kina. Fabrikker er under oppbygging i Yunnan provins, med bruk av organisk avfall som den viktige bestanddel i produksjonen.

Norminor AS er etablert av Shincon og Høst verdien i avfall med 50% eiereandel hver.

- Høst verdien i avfall AS har utviklet den aktuelle metoden for gjødselproduksjon i Norge, som nå er i ferd med å innføres i Kina. Den organiske fraksjonen i avfall som etter prosessering brukes i produksjonen av gjødsel, er avfall som frem til i dag har vært lagt i deponi og som medfører store klimagassutslipp.

- Shincon AS har operert i Kina i flere år og har dyktige nasjonale medarbeidere med erfaring fra kinesisk næringsliv som har vært døråpnere i prosessen. Shincon’s Kunming-kontor har i 12 år bl.a. arbeidet med Norad finansierte utviklingsprosjekter i Yunnan, og fått et godt renommé i området.

Norminor inngikk i 2010 samarbeid med det kinesiske selskapet YCEI, og opprettet joint venture selskapet Yunnan Sino-Norway Bio-Engineering Co., Ltd. (SNB).

SNBSNB ble etablert for å bidra til løsning på noen av de enorme miljø-utfordringene kinesiske myndigheter står overfor de nærmeste årene. Kinas eventyrlige vekst, industrialisering og bedring av levestandard har økt søppelmengden enormt – og store mengder organisk avfall fra bysamfunn og landbruk fører til forurensning av elver og vassdrag – samt utslipp av klimagasser.

Myndighetene foretar store investeringer i avfallssektoren, og vår kinesiske partnerbedrift står foran en storstilt ubygging av anlegg for avløpsrensing og avfallsbehandling i Yunnan-regionen som har en befolkning på 46 mill mennesker og grenser mot Vietnam, Laos og Burma. SNB skal i den sammenheng bistå med etablering av gjødselfabrikker. Første anlegg ble offisielt åpnet 31. oktober 2013 og stod klar for å sette igang produksjon. Planen er at det skal bygges flere i løpet av de neste årene. Ett anlegg vil typisk produsere 40 000 tonn årlig.

Joint Venture avtale signert på World Expo 2010, Shanghai

liten_logo
meny_footer